Jak je to s falšovaným medem?

Jak je to s tím falšovaným medem? Pranostika V lednu silný led, v květnu bujný med. Dnes bych chtěl pojednat o fenoménu posledních několika měsíců, falšovaný med. Je to téma aktuální nejen v ČR, ale celosvětově. Člověk si nemůže nevšimnout, jakou pozornost věnují tomuto tématu média a i my jsme často dotazováni našimi zákazníky, jak […]