Chov začíná u kluků

Posted on Posted in O včelách

Sezóna již jede v plném proudu a letos se zatím zdá, že tu máme “rok hojnosti”. Stromy jsou obsypané květy a zdá se, že jsme měli i nektarovou snůšku z jív brzy z jara. Ovšem hlavní snůšku z řepky tentokrát brzdí sucho. Řepka “nemeduje” a včely na ní nelétají. Celkově jsou v posledních letech sezóny nějak “zhuštěné”. Nebývalo zvykem, aby zároveň s ovocnými stromy kvetla i řepka. My neleníme a již jsme začali i s chovem nových matek, abychom stále zlepšovali kvalitu našich včelstev.

Chov začíná u kluků již brzy v březnu. Kluci – trubci potřebují delší čas, než se vylíhnou, konkrétně 24 dní. Období vývoje včely dělnice trvá 21 dní a matka se líhne již za 16 dní od položení vajíčka. Trubcům také chvíli trvá, než dosáhnou pohlavní dospělosti a tak je třeba vše dobře spočítat, abychom měli dostatek kvalitních trubců pro naše matky.

trubčí plást
Stavební rámek plný trubčího plodu. Pro další chov vybírám pouze včelstva, která vystaví alespoň dva stavební rámky od vložení na začátku jara.

Jak vybírám včelstva pro chov

Pro chov vybírám larvičky ze včelstev, která nejlépe splňují moje kritéria “kvality”. Hodnotím kritéria v následujícím pořadí:

  1. Stavební pud – aneb jak rychle včelstvo vystaví plást z vosku. Stavba nového díla je nesmírně důležitá. Včelstvo musí být schopno vystavit (a tím pádem obnovit) za sezónu třetinu všech plástů v úle. “Čerstvost” vosku je spojená s hygienou úlového prostoru a nemocemi včel. Je již jasné, že zdraví včel je prvním hlediskem, které by měl brát včelař v úvahu při chovu.
  2. Sezení na plodu – po otevření úlu zhora nesmí včely vylétávat, ale pěkne v klidu “sedět” na plástech. Souvisí to také s agresivitou včel. Pracovat s bodavými včelstvy je pro včelaře docela nepříjemné. Mnohem lépe se pracuje s mírnými včelstvy.
  3. Medný výnos – je samozřejmě důležitou vlastností z ekonomického hlediska chovu včel. Ovšem já beru medný výnos jako samozřejmost. Při počtu 40 včelstev na jednom stanovišti se však podle mě může jednat někdy o zavádějící hledisko. Včely z konkrétního úlu mohou zrovna létat na jiný zdroj snůšky a medný výnos se pak hodnotí dost neobjektivně. I měření medného výnosu je za provozu dost komplikované. Má včelstvo 10 nebo 8 kg medu? Raději se soustředím na uspořádání prostoru v úlu. Zjednodušeně to lze popsat tak, aby byl plod, pyl i med tam, kde “má být”. Zdá se to možná zvláštní, ale ne každé včelstvo má stejné uspořádání vnitřního prostoru.

    Série nových mateřích misek
    Série nových mateřích misek, z kterých se vylíhnou matky. Na této sérii misek již včely začaly stavět nové voskové dílo. Jeden z matečníků byl téměř obestavěn.

Lze hodnotit další kritéria, například čistící pud. Existuje na to “standardizovaný” test, kdy se na určité ploše dle šablony zabije plod a sleduje se, za jak dlouho jej včely odstraní z úlu. Je to však časově docela náročné. O tom, jak se dělá nové včelstvo s mladou matkou, napíšu příště.