Evoluce a včely

Posted on Posted in O včelách

Evoluce a včelyDarwin si nevěděl rady se včelami, když tvořil svou teorii evoluce. Narazil na opravdu zapeklitý problém. Podle evoluční teorie jde totiž o to, že se jedinec vyvíjí na základě tlaků a podmínek vnějšího prostředí tak, aby přežil. A přežijí jen ti jedinci, kteří se v životě přizpůsobí nejlépe a po cestě zplodí nejvíce dalších, přizpůsobivých potomků, kteří pak šíří své geny dál a dál na další generace. O tom, že to trvá miliony let, není žádných pochyb. Potud teorie evoluce.
Ale co evoluce a včely? Proč s nimi měl Darwin takový problém? Včela totiž vůbec do této teorie nepasuje. Včela jako jedinec totiž své geny dál nepředává. Včela se totiž kdysi v historii vzdala tohoto daru ve prospěch jediného jedince s výsadním postavením, včelí matky – včelí královny. Ta jediná má totiž schopnost předávat své geny dál na další potomky. A to dělá přes své syny – trubce. Trubec a to je zajímavé, nemá otce. Trubec se totiž líhne z neoplozených vajíček. Matka dokáže klást vajíčka oplozená a neoplozená. Trubec je tak stoprocentním nositelem genů své matky. No a včely dělnice jsou sestry. Vlastní i nevlastní. Matka se totiž na začátku spáří s několika trubci, takže její dcery jsou dcery od několika otců.

Darwin tuto otázku nakonec vyřešil prohlášením, že v případě včelstva nejde o evoluci jedince, ale o evoluci společenství jako takového. Jisté je, že včely jsou na Zemi miliony let, tedy nesrovnatelně déle, než my lidé.

Napsat komentář